Ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus

Ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus on aikuisille tarkoitettua peruskoulutuksen jälkeistä omaehtoista, yritysten henkilöstö-, oppisopimus- sekä työvoimapoliittista koulutusta.

Pääsääntöisesti ammatillisessa lisäkoulutuksessa suoritetaan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Ne ovat erityisesti aikuisille kehitettyjä, syvää osaamista ja ammattitaitoa tuottavia tutkintoja. Opetushallitus vahvistaa tutkintojen perusteet ammatti- ja erikoisammattitutkinnoille. Tutkinnon suorittajille laaditaan henkilökohtainen suunnitelma, joka sisältää osaamisen tunnistamisen ja sen pohjalta suunnitelman tutkinnon suorittamiseksi

OPH - Näyttötutkintojen perusteet

Henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan koulutusta, jonka työnantaja kustantaa joko kokonaan tai osittain. Koulutus tapahtuu pääosin työpaikalla ja yleensä koulutettavalle aiheutuva ansionmenetys korvataan. Henkilöstökoulutus on luonteeltaan tilauskoulutusta, joka on useimmiten lyhytkestoista yhden tai muutaman päivän mittaista ja ilman tutkintotavoitetta.

Pätevyystodistuksista on tullut merkittävä lyhytkestoisen täydennyskoulutuksen kohde. Työelämässä edellytetään erilaisia auktorisoituja pätevyyskokeita, joista annettuja todistuksia edellytetään työssä. Tällaisia tutkintoja on mahdollisuus suorittaa SAMIssa ainakin: atk-ajokortit, anniskelupassit, hygieniapassit, tulityökortit, työturvallisuuskortit, vesihygieniapassit, järjestyksenvalvojakortit.

Työvoimapoliittinen koulutus on osa aktiivista työvoimapolitiikkaa ja ammatillista aikuiskoulutusjärjestelmää. Osa työvoimakoulutuksesta järjestetään yhteishankinta-koulutuksena tietyn yrityksen tarpeeseen, jolloin yritys osallistuu koulutuksen kustannuksiin. Työvoimakoulutuksen rahoittaa työhallinto ja on opiskelijalle maksutonta.

Lisäkoulutusta järjestetään myös oppisopimuskoulutuksena.