Kalatalouden perustutkinto
Tutkinnon kuvaus: 

Tutkintonimike: Kalastaja, kalanviljelijä, kalanjalostaja, kalastuksenohjaaja

Järvialueiden kalavaroja hyödynnetään ammatti- ja vapaa-ajan kalastuksessa sekä kalastusmatkailussa. Järvialueet virtavesineen toimivat myös kasvatetun ruokakalan sekä istutuspoikasten tuotantoympäristöinä. Elinkeinokalatalous tuottaa kuluttajille arvokasta luonnon- ja kasvatettua kalaa ja kalaraaka-ainetta. Kalastusmatkailu tuottaa kalastuselämyksiä kaikille kalastuksesta kiinnostuneille - yksityishenkilöille, perheille, ryhmille ja yrityksille.

Kalatalousalan ammattilaiset toimivat itsenäisinä yrittäjinä kalastuksen, kalanjalostuksen, vesiviljelyn, kalakaupan ja kalastusmatkailun alalla tai ammattityöntekijöinä näiden toimialojen yrityksissä. Yritystoimintaa tukevia ja niille tietoa tuottavia kalatalouden aloja ovat kalataloustutkimus, kalatalousalan järjestötoiminta sekä kalavesien hoito. Kalatalousyrittäjyyteen liittyy läheisesti myös kalastusvälineiden ja -tarvikkeiden markkinointi ja myynti.

Alan opinnoissa ja työssä edellytetään hyvää fyysistä kuntoa. Seuraavat sairaudet voivat olla este alan koulutukseen sekä työssä toimimiseen: vaikeat liikuntaelin- ja selkäsairaudet, tasapainoelimistön toiminnan häiriö, vaikea yliherkkyys, erittäin vaaralliset tartuntataudit.

Tutkinnon rakenne: 

Ammatillisen perustutkinnon laajuus 180 osp

Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp

 • Vesi- ja kalantutkimustiedon kerääminen ja hyödyntäminen, 20 osp
 • Kalastus ja pyydysrakentaminen, 25 osp
 • Kalastustuotteiden käsittely ja jalostus, 20 osp
 • Vesiviljely, 20 osp
 • Ammattikalastajana toimiminen 30 osp tai
 • Vesiviljelijänä toimiminen 30 osp tai
 • Kalanjalostuksessa ja kalakaupassa toimiminen 30 osp tai
 • Kalastusmatkailussa toimiminen 30 osp
 • Valinnaiset tutkinnon osat 20 osp

 

Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
  • Äidinkieli
  • Toinen kotimainen kieli, ruotsi
  • Vieraat kielet
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp
  • Matematiikka
  • Fysiikka ja kemia
  • Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen
 • Yhteiskunnassa ja työelämässä osaaminen, 8 osp
  • Yhteiskuntataidot
  • Työelämätaidot
  • Yrittäjyys ja yritystoiminta
  • Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto
 • Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp
  • Kulttuurien tuntemus
  • Taide ja kulttuuri
  • Etiikka
  • Psykologia
  • Ympäristöosaaminen

 

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Tutkintoa yksilöllisesti laajentavat tutkinnon osat

 

 Tutkintorakenteen tarkempi sisältö löytyy tutkinnon perusteista.

Työpaikat: 

Ammattityöntekijöinä tai itsenäisinä yrittäjinä kalakaupan, kalastuksen, vesiviljelyn tai kalastusmatkailun yrityksissä

Yksikkö: 
PAVILJONKI
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: 
Ei ole
Lisätiedot: 

Opinto-ohjaaja
Pirjo Nokelainen
puh. 044 550 6413
pirjo.nokelainen@samiedu.fi