Puualan perustutkinto
Tutkinnon kuvaus: 

Tutkintonimike: Puuseppä

Puuseppä työskentelee puusepänteollisuudessa, pienissä yrityksissä, rakennustoiminnassa ja siihen liittyvässä puutuotteiden kaupassa. Hän valmistaa sahatavarasta tai puulevyistä erilaisia tuotteita. Hän erikoistuu valmistamaan ja rakentamaan kalusteita, ikkunoita ja ovia tai valmistamaan ja korjaamaan erilaisia huonekaluja ja niiden osia. Työ on suhteellisen itsenäistä ja haasteellista. Työ edellyttää kädentaitoja, huolellisuutta, keskittymiskykyä ja tarkkuutta.

Alan opinnoissa ja työssä edellytetään riittävää fyysistä kuntoa ja terveydentilaa, joka ei vaaranna omaa eikä muiden työturvallisuutta. Seuraavat sairaudet voivat olla este alan koulutukseen sekä työssä toimimiseen: astma, vaikeat ihottumat, oireileva epilepsia, tasapainoelimistön toiminnan häiriö tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus.

Tutkinnon rakenne: 

Ammatillisen perustutkinnon laajuus 180 osp

Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp

 • Materiaali- ja valmistustekniikka, 30 osp
 • Asiakaslähtöinen valmistustoiminta, 15 osp
 • Valittava 1 – 3 tutkinnon osaa, 30 – 90 osp
  • Levytuotteiden valmistus, 30 osp
  • Massiivipuutuotteiden valmistus, 30 osp
  • CNC-ohjelmointi ja –työstö, 30 osp
  • Prosessipuusepäntyöt, 30 osp
  • Terätekniikka ja konehuolto, 30 osp
 • Valinnaiset tutkinnon osat, 0 – 60 osp

Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
  • Äidinkieli
  • Toinen kotimainen kieli, ruotsi
  • Vieraat kielet
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp
  • Matematiikka
  • Fysiikka ja kemia
  • Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen
 • Yhteiskunnassa ja työelämässä osaaminen, 8 osp
  • Yhteiskuntataidot
  • Työelämätaidot
  • Yrittäjyys ja yritystoiminta
  • Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto
 • Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp
  • Kulttuurien tuntemus
  • Taide ja kulttuuri
  • Etiikka
  • Psykologia
  • Ympäristöosaaminen

Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp

Tutkintoa yksilöllisesti laajentavat tutkinnon osat

Tutkintorakenteen tarkempi sisältö löytyy tutkinnon perusteista.

Työpaikat: 

Puusepänteollisuus, puusepän pienyritykset, puutuotteiden kaupat sekä rakennustoiminta

Yksikkö: 
VIPUNEN
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: 
Ei ole
Lisätiedot: 

Opinto-ohjaaja
Tiina Vellonen
puh. 044 550 6615
tiina.vellonen@samiedu.fi