Kotikansainvälistyminen

Kansainvälisiä taitoja voit hankkia myös toimimalla kv-tutorina ulkomaisille opiskelijoille, osallistumalla erilaisiin kansainvälisiin hankkeisiin ja tapahtumiin SAMIssa tai vaikkapa valitsemalla ylimääräisiä kieliopintoja. Osallistuminen näihin toimintoihin voidaan tunnustaa osaksi opintojasi.

Kv-tutorointi

SAMI:in tulee vuosittain opiskelijoita eri maista yleensä 3–5 viikoksi kerrallaan. Kv-tutorina tehtävänäsi on huolehtia opiskelijan vastaanottamisesta, kouluun ja kaupunkiin tutustuttamisesta sekä vapaa-ajan ohjelmasta. Yhteistyökielenä on useimmiten englanti. Tutorina toimiminen ei vaadi erinomaista englannin kielen taitoa, tärkeämpää on aktiivinen asenne ja sosiaaliset taidot.

Hankkeet ja tapahtumat

SAMIn koulutusaloilla on erilaisia opetusta ja oppimista tukevia kansainvälisiä hankkeita, jotka tuovat SAMIin runsaasti ulkomaisia opettajia ja opiskelijoita workshoppeihin, oppitunneille ja erilaisiin tempauksiin. Vastaavasti hankkeiden kautta ulkomaille lähtee noin viikon matkoille opiskelija- ja opettajaryhmiä, joihin sinulla voi olla mahdollisuus päästä mukaan.