Opinnot ulkomailla

Voit hakea ulkomaan työssäoppimis- tai muille opintojaksoille vuosittain elo-syyskuussa ilmoitettavana aikana. Valinnassa huomioidaan ammatillinen osaaminen, kielitaito, vuorovaikutustaidot sekä aktiivinen asennoituminen opintoihin. Ennen ulkomaanjaksoa sinun tulee osallistua lähtö- ja kulttuurivalmennukseen. Ulkomaanjaksoa varten voit hakea apurahaa, jonka suuruus vaihtelee kohdemaasta riippuen. Apuraha kattaa jaksoon liittyvät kustannukset eli matkat, majoituksen sekä mahdollisesti myös osan ulkomailla aiheutuvista elinkustannuksista. Ulkomaanjaksolle voit hakea myös Kelan tukea.

 

Lisätiedot

Hakutiedote, hakulinkki (syksyllä) ja vaihtareiden kokemuksia löydät blogista: moprosamiedu.blogspot.fi