Opinto-ohjaus

SAMIn opinto-ohjaajat tukevat ja auttavat sinua opintoihin liittyvissä asioissa, kuten yksilöllisessä opintojen suunnittelussa, opintojen etenemiseen liittyvissä muutostilanteissa, jatko-opintoihin hakeutumisessa ja työnhakuun ohjaamisessa.

 

SAMIn opinto-ohjaajat
 

 

Koulutusala Opinto-ohjaaja Puhelin

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden
ja hallinnon ala:

ammatillinen peruskoulutus

ammatillinen aikuiskoulutus

 

Timo Kemppainen

Pirjo Nokelainen

 

044 550 6641

044 550 6413

 

Kulttuuriala:

ammatillinen peruskoulutus

ammatillinen aikuiskoulutus

 

Tiina Vellonen

Pirjo Nokelainen

 

044 550 6615

044 550 6413

 

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala:

ammatillinen peruskoulutus

ammatillinen aikuiskoulutus

 

Timo Kemppainen

Pirjo Nokelainen

 

044 550 6641

044 550 6413

Tekniikan ja liikenteen ala, Luonnontieteiden ala:

ammatillinen peruskoulutus

ammatillinen aikuiskoulutus

 

Tiina Vellonen

Pirjo Nokelainen

 

044 550 6615

044 550 6413

 

Luonnonvara- ja ympäristöala

ammatillinen peruskoulutus

ammatillinen aikuiskoulutus

 

Tiina Vellonen

Pirjo Nokelainen

 

044 550 6615

044 550 6413

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala:

Riitta Poikala

044 550 6512