Ammattiosaamisen näyttöjen toimikunta

Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen asettamisesta, tehtävistä ja kokoonpanosta säädetään Laissa ammatillisesta koulutuksesta (1998/630). SAMIedussa toimielimestä käytetään nimitystä Ammattiosaamisen näyttöjen toimikunta.

Ammattiosaamisen näyttöjen toimikunnan työtä ohjaavat ammattiosaamisen näyttöjen toimintasääntö ja järjestämisperiaatteet. Toimikunnan tehtävänä on ohjata näyttötoiminnan suunnittelua, toteutusta, ja seurantaa, antaa todistukset suoritetuista näytöstä sekä toimia muutoksenhakuelimenä.

Toimikunnan puheenjohtajana on kuntayhtymän johtaja/rehtori.

Ammattiosaamisen näyttöjen toimikunta 2013 - 2016