Johtoryhmä

SAMIedun johtoryhmä toimii kuntayhtymän johtajan/ rehtorin apuna kuntayhtymän toimintojen yhteensovittamisessa ja kehittämisessä.

Kuntayhtymän johtoryhmän puheenjohtajana toimii kuntayhtymän johtaja/ rehtori, joka tarvittaessa kutsuu kokouksiin asiantuntijoita. Johtoryhmä kokoontuu myös laajennettuna, jolloin mukana ovat SAMIedun kaikki johtavat viranhaltijat.

 

Kuntayhtymän johtoryhmän kokoonpano
 

Keijo Pesonen
kuntayhtymän johtaja / rehtori
(015) 550 6000, 044 550 6200
keijo.pesonen@samiedu.fi

Sami Pekonen
apulaisrehtori

Terhi Juutilainen
talousjohtaja

Jonna Kokkonen
laatu- ja kehityspäällikkö

Harri Åkerfelt
henkilöstöpäällikkö

Jukka Pesonen
osaamisalapäälliköiden edustaja

Juha Piironen
opettajaedustaja

Taru Pulkkinen
muun henkilöstön edustaja

Ulla Tanninen
johdon sihteeri

 

Koulutuspalveluiden johtavat viranhaltijat muodostavat ammattiopiston johtoryhmän, jonka puheenjohtajana toimii apulaisrehtori. Johtoryhmän jäsenten yhteystiedot löydät SAMIn puhelinluettelosta.

 

Ammattiopiston johtoryhmä (pedagogiset asiat)

 

Sami Pekonen
apulaisrehtori,
puheenjohtaja

Jonna Kokkonen
laatu- ja kehityspäällikkö
sihteeri

Jukka Pesonen
osaamisalapäällikkö

Raija Peippo
osaamisalapäällikkö

Teija Mielonen
osaamisalapäällikkö

Anne Taiponen
osaamisalapäällikkö

Pasi Ruohtula
osaamisalapäällikkö

Timo Huoman
vs. osaamisalapäällikkö

Leila Niittymäki
asiantuntija

Timo Kemppainen
asiantuntija

   

Muu ylin johto osallistuu tarvittaessa.