SAMI työnantajana

Perustehtävä

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto tuottaa koulutuspalveluja, jotka tukevat opiskelijan ammatillista, yleissivistävää ja persoonallisuuden kasvua, luovat koulutusalojen verkottumisen kautta osaamista alueen elinkeinoelämää ja sen kehittämistä varten sekä edistävät yrittäjyyttä, kansainvälistymistä ja kestävän kehityksen periaatteita.

 

Arvot

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa vallitsee kannustava ilmapiiri, jossa ohjataan ja tuetaan opiskelijan kehittymistä hyväksi ihmiseksi, ammatintaitajaksi ja vastuuntuntoiseksi kansalaiseksi.

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa on välittävä ja huolehtiva työilmapiiri, jossa hyvä ja ammattitaitoinen henkilöstö yhteistyössä kehittää työtään ja osaamistaan.

 

Tulevaisuudenkuva

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto on monialainen alueellisesti ja kansallisesti vetovoimainen ja kansainvälistyvä ammatillisen koulutuksen oppimiskeskus. Koulutustarjonta perustuu toimintaympäristön, työelämän ja opiskelijoiden todellisiin tarpeisiin.

 

Koulutuskuntayhtymän menestystekijät

  • monialainen ammatti- ja aikuisopisto ja uudet koulutusohjelmat
  • osaava henkilöstö ja innostava työkulttuuri
  • verkostoituminen ja laadukas palvelutoiminta
  • talouden ja resurssien hallinta
  • jatkuva laadunparantaminen

 

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto
Pohjolankatu 4-6, PL 12
57201 SAVONLINNA
Puh. (015) 550 6000
Fax  (015) 5250 272

 

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muodossa
etunimi.sukunimi@samiedu.fi

Ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksia keskellä kauneinta Itä-Suomea.