Tarkastuslautakunta ja rakennustoimikunta

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta valmistelee yhtymävaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuntayhtymässä toteutuneet.

Itä-Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto ja -hallitus sekä tarkastuslautakunta 2017 - 2021

 

Rakennustoimikunta

Kuntayhtymän rakennushankkeiden suunnittelua, valmistelua ja hankekohtaista päätöksentekoa varten on nimetty rakennustoimikunta, joka toimii yhtymähallituksen alaisuudessa.

Rakennustoimikunnan kokoonpano