Tarkastuslautakunta ja rakennustoimikunta

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta valmistelee yhtymävaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuntayhtymässä toteutuneet.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano

 

Rakennustoimikunta

Kuntayhtymän rakennushankkeiden suunnittelua, valmistelua ja hankekohtaista päätöksentekoa varten on nimetty rakennustoimikunta, joka toimii yhtymähallituksen alaisuudessa.

Rakennustoimikunnan kokoonpano