Yhtymävaltuusto ja -hallitus

Yhtymävaltuuston sekä yhtymähallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

 

Yhtymävaltuusto

Itä-Savon koulutuskuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto.

Itä-Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto ja -hallitus sekä tarkastuslautakunta 2017 - 2021

 

Yhtymähallitus

Yhtymähallitus käyttää kuntayhtymässä niin sanottua yleistä toimivaltaa eli päättää kaikista muista asioista, jotka eivät kuntalain, perussopimuksen tai hallintosäännön mukaan kuulu kuntayhtymän muille tilivelvollisille tai toimielimille.

Hallintovalmistelun ja päätöksenteon tukemiseksi yhtymähallitus on nimennyt keskuudestaan työjaoksen ja järjestänyt päätöskokousten lisäksi myös iltakoulu- ja seminaarityöskentelyä. Työjaokseen on valittu kolme yhtymähallituksen jäsentä.

Itä-Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto ja -hallitus sekä tarkastuslautakunta 2017 - 2021

 

Muuta

SAMIedun talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017.