Täydennyskoulutus

SAMIedu tarjoaa asiakkailleen työelämäpalveluja, jotka tuottavat mm. yritysten henkilöstön osaamisen kehittämistä, osaamisen arviointia ja arvioinnin tulosten pohjalta asiakaslähtöisiä koulutusohjelmia.

Koulutus toteutetaan joko SAMIn koulutusalojen tai yhteistyökumppanuusverkoston kanssa hyödyntäen tarvittaessa muita kouluttajia. Koulutuspaikka ja oppimisympäristöt sovitaan aina asiakkaan kanssa tarkoituksenmukaisesti.

 

Koulutustarjonta

Henkilöstökoulutus on pääsääntöisesti yrityksen tarpeisiin pohjautuvaa lyhytkestoista täydennyskoulutusta. Työnantajan tilaaman henkilöstökoulutuksen koulutusmaksun maksaa työnantaja.  Yrityksille suunnattu koulutustarjonta voi pohjautua avoimeen koulutus/kurssitarjontaan tai räätälöityyn eli asiakohtaiseen henkilöstökoulutukseen. Yritys voi valita myös oppisopimusvaihtoehdon. Yksittäisen työntekijän työn ohella tapahtuvaan omaehtoiseen kouluttautumiseen soveltuvat erilaiset aikuisille suunnatut lisä- ja täydennyskoulutukset sekä tutkintoon valmistavat koulutukset.

Avoin koulutus/kurssitarjonta sopii esimerkiksi erilaisten tietokoneohjelmien, välineiden ja kielten ammatilliseen osaamisen päivittämiseen ja opiskeluun. Hyvin suosittuja ovat myös erilaiset työelämän pätevöitymiskoulutukset ja sertifioinnit. Koulutuksen sisältö on ennalta määritelty. Avoimeen koulutukseen voi osallistua kuka tahansa eri yrityksistä tai organisaatioista. Koulutuksen hinta määräytyy koulutuspäivien ja koulutuksen vaativuuden mukaan.

Räätälöity eli asiakaskohtainen koulutus kohdentuu vain sen yrityksen henkilöstölle tai verkostolle, jolle täydennyskoulutus on tilattu. Koulutuksen sisältö suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä tilaajan kanssa. Koulutuksen hinta määräytyy koulutuspäivien, henkilömäärän ja koulutuksen vaativuuden mukaan.

Oppisopimus on hyvä vaihtoehto, kun yritys haluaa kouluttaa omiin työtehtäviinsä uutta työvoimaa tai huolehtia työntekijöidensä ammatillisen osaamisen päivittämisestä ja kehittämisestä. Myös yrittäjä voi kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimusvaihtoehtoa arvioitaessa on hyvä olla yhteydessä oppisopimustoimistoon ja / tai työ- ja elinkeinotoimistoon oppisopimuskelpoisuuden varmistamiseksi.

 

Rahoitusmuodot

Henkilöstökoulutuksen tavoitteet ovat yritystaloudellisia ja sen toteutuksesta ja hankinnasta vastaavat pääosin yritykset itse. Yritysten ja työorganisaatioiden henkilöstön kouluttamiseen voidaan osoittaa valtion tukea erilaisten rahoitusmuotojen avulla:

Valtion tukema henkilöstökoulutuksena järjestettävä ammatillinen lisäkoulutus (VOS) on tarkoitettu nykyisen henkilöstön koulutukseen.

Oppisopimuksena järjestettävän tutkinto- ja ei-tutkintotavoitteisen ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhinnat määritellään valtion talousarviossa vuosittain erikseen.

Yhteishankintakoulutuksella tarkoitetaan yrityksen, työ- ja elinkeinohallinnon sekä kouluttajan yhteistyössä tehtyä työvoimakoulutusta.  Työ- ja elinkeinohallinto maksaa yhteishankintakoulutuksen hankintakustannuksista 20 - 75 prosenttia ja hoitaa koulutukseen hankinnan ja käytännön järjestelyt. Yritys osallistuu koulutettavien ja kouluttajan valintaan. Koulutukseen osallistujat saavat koulutusajalta joko palkkaa tai tietyin edellytyksin työvoimakoulutuksen koulutustukea ja ylläpitokorvausta.

 

Yhteishankintakoulutusmuotoja ovat:

RekryKoulutus on tarkoitettu uuden henkilöstön palkkaamisen yhteydessä tarvittavaan vähintään 10 päivää kestävään koulutukseen. RekryKoulutus voi olla myös Monialakoulutuksena  toteutettavaa koulutusta. Sen avulla työntekijä saavuttaa riittävät ammatilliset ja henkilökohtaiset valmiudet soveltuakseen paremmin työtehtäviin alasta ja työnkuvasta riippumatta.

TäsmäKoulutus on tarkoitettu nykyisen henkilöstön yli 10 päivää kestävään räätälöityyn ammatilliseen perus- tai lisäkoulutukseen. Soveltuu myös määräaikaisiin lomautustilanteisiin koulutukseen.

MuutosKoulutus on yhteishankintakoulutuksen toteutusmuoto, jota voidaan käyttää lomautus- tai irtisanomistilanteessa. Silloin koulutukseen kytkeytyy myös muita työvoimapalveluja.

Edellä mainittuja koulutuksia voidaan yhdistää. nk. vaihtovalmennuksessa toteutetaan samanaikaisesti RekryKoulutusta ja TäsmäKoulutusta. Yhteishankintakoulutusta pohdittaessa on hyvä olla yhteydessä työ- ja elinkeinotoimistoon. Koulutuksen suunnittelu ja toteutus on yhteistyötä, jossa olemme aidosti mukana.